Cámara de Sevilla

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης επικεντρώνεται στη προώθηση της διεθνοποίησης, της δημιουργίας επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της προώθησης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, μέσω διαφόρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης διαθέτει ένα ευρύ πρόγραμμα κατάρτισης με διαφορετικά μαθήματα, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργαζόμενους και άνεργους και το οποίο διαχειρίζονται η δική μας Σχολή Επιχειρήσεων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Πανεπιστημιακό Κέντρο (EUSA, www.eusa.es).

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης συνδέεται σε διαφορετικά επίπεδα με διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς φορείς (Eurochambres, Πλατφόρμα Παγκόσμιων Επιμελητηρίων, ASCAME, Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισπανίας, Ανδαλουσιανό Συμβούλιο Επιμελητηρίων κλπ.) και έργα, έχοντας ένα σημαντικό δίκτυο εταίρων στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης εφαρμόζει πολλές δραστηριότητες, ώστε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη στην επαρχία της Σεβίλλης:

 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για γυναίκες επιχειρηματίες.
 • Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Διεθνής συνεργασία: έργα οικονομικής ανάπτυξης, διεθνοποίηση, επιχειρηματικό πνεύμα, κατάρτιση, νέες τεχνολογίες, μεταφορές και υλικοτεχνική υποστήριξη, ενέργεια και περιβάλλον, ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγράμματα κινητικότητας κτλ.
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων
 • Καινοτομία και τεχνολογία
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων
 • Συνεργασία στην ανάπτυξη νέων περιφερειακών και Ευρωπαϊκών πολιτικών και έργων.

Επίσης, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ιδρύματος της Σεβίλλης αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την επίτευξη μιας καλύτερης ενσωμάτωσης και μιας πιο ισορροπημένης ανάπτυξης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ιστοσελίδα
Incoma

INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (INCOMA)

Η INCOMA είναι ένα κέντρο κατάρτισης, το οποίο εδρεύει στη Σεβίλλη της Ισπανίας και έχει με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και το συντονισμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ε.Ε., κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και της κινητικότητας (Erasmus +) και της έρευνας (Horizon2020).

Η δράση μας είναι αφοσιωμένη στην μεταφορά γνώσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάπτυξη προγραμμάτων που απευθύνονται σε ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό ή αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες ή οι μετανάστες.

Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας περιλαμβάνουν: τη κινητικότητα (ως κέντρο κατάρτισης διαχειριζόμαστε προγράμματα κινητικότητας, αποστέλλοντας και φιλοξενώντας περίπου 1000 εκπαιδευόμενους τον χρόνο, ώστε να αποκτήσουν σχετική εργασιακή εμπειρία), την επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, την εργασιακή ενσωμάτωση και τη προώθηση ίσων ευκαιριών, την επιχειρηματικότητα, τις διαπολιτισμικές δεξιότητες και τις γλώσσες (το YES είναι θυγατρική της INCOMA και λειτουργεί ως αναγνωρισμένο περιφερειακό σχολείο, παρέχοντας μαθήματα γλωσσών και μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Η ομάδα της INCOMA αποτελείται από μια πολυπολιτισμική και αφοσιωμένη ομάδα περίπου 20 ατόμων με σχετική εμπειρία γύρω από τα έργα της Ε.Ε. που χρηματοδοτούνται μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Στα πλαίσια της 15ετούς ιστορίας της, η INCOMA, έχει διευρυνθεί και στο παρόν στάδιο συνεργάζεται με εταίρους και πελάτες προερχόμενους από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από μη Ευρωπαϊκές περιοχές, όπως είναι η Νότια Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία ή η Βόρεια Αφρική.

Ιστοσελίδα
Inovaconsult

INOVA CONSULTANCY LTD

Η Inova Consultancy είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία εξειδικεύεται στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργασιών για έργα στους τομείς του φύλου, της επαγγελματικής ανάπτυξης σε μη παραδοσιακούς τομείς και της επιχειρηματικότητας. Διαθέτοντας μεγάλη πείρα στη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. στο τομέα της στήριξης επιχειρήσεων και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τόσο ως εταίρος, όσο και ως ανάδοχος σε έργα δια βίου μάθησης και σε έργα του προγράμματος Erasmus+, η Inova έχει εξειδικευμένη πείρα στη διεξαγωγή εργαστηρίων, μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης, τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες που μόλις αρχίζουν ή αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλά από τα εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης/ εργαστήρια μη τεχνικών δεξιοτήτων και πολλές από τις μεθοδολογίες καινοτόμου κατάρτισης των Mentoring Circles™ για γυναίκες επιχειρηματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ε.Ε. έχουν αναπτυχθεί εν μέρει από την Inova.

Ιστοσελίδα
Programma integra scs

Programma integra scs

Το Programma integra είναι μια ολοκληρωμένη κοινωνική συνεργασία, η οποία θεμελιώθηκε το 2005 και έχει ως έδρα της τη Ρώμη της Ιταλίας. Η αποστολή του Programma integra είναι η εφαρμογή και η στήριξη σχεδίων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, ώστε να προωθηθεί η έναρξη βιώσιμων και μακροχρόνιων διαδικασιών αυτονομίας και για να συμβάλει στην ευημερία και την ανάπτυξη της Κοινότητας.

Το Programma integra φέρνει σε πέρας την εν λόγω αποστολή μέσω:

 • Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με θέμα τη κοινωνική ένταξη και την είσοδο στην αγορά εργασίας των μεταναστών, των προσφύγων και των αλλοδαπών ανηλίκων, τη πολυπολιτισμικότητα, τη καταπολέμηση των διακρίσεων, τη κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη κατάρτιση και ενημέρωση των κοινωνικών λειτουργών. Επιπλέον, μέσω της έρευνας και τις ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τα θέματα αυτά.
 • Υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού, παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλευτική υποστήριξη σε μετανάστες, πρόσφυγες και αλλοδαπούς ανήλικες, όπως για παράδειγμα κοινωνικές και νομικές συμβουλές, επαγγελματικό προσανατολισμό συμπεριλαμβανομένου της στήριξης προς την επιχειρηματικότητα, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για ομάδες και άτομα, επαγγελματική κατάρτιση και μαθήματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, υπηρεσίες κοινωνικής διαμεσολάβησης στο τομέα της στέγασης.
 • Προώθησης της συνεργασίας, των γνώσεων και της καινοτομίας μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών επαγγελματιών του τομέα, συγκεκριμένα μέσω της ενημέρωσης και των μαθημάτων κατάρτισης, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων, της έρευνας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
 • Προώθησης της συμμετοχής της Κοινότητας στη πρόκληση που παρουσιάζει η ένταξη, περιλαμβανομένου της πληροφόρησης και των δράσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης απευθυνόμενες προς τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς.
 • Στήριξης και παροχής τεχνικής βοήθειας σε ιδρύματα, τα οποία συμμετέχουν σε έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο (σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των καινοτόμων παρεμβάσεων).
Ιστοσελίδα
Matera Hub

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE

Η Materahub αποτελεί μια κοινοπραξία Ιταλικών επιχειρήσεων, οι οποίες εργάζονται σε διεθνές επίπεδο και στηρίζουν εταιρίες, νεοφυείς επιχειρήσεις και επίδοξους επιχειρηματίες, ιδρύματα και οργανισμούς μέσω των Ευρωπαϊκών έργων και των πολιτικών συνοχής. Ο κύριος στόχος της κοινοπραξίας είναι η δημιουργία έργων επιχειρηματικής και κοινωνικής χρησιμότητας, συνδέοντας έτσι τις με δεξιότητες με τα οράματα και προωθώντας τη δικτύωση μεταξύ ατόμων και οργανισμών στην Ευρώπη.

Η Materahub προωθεί την επιχειρηματικότητα ως μέσο για τη τοπική ανάπτυξη, με βάση τη βιωσιμότητα, τη κοινωνική καινοτομία και την ανάπτυξη των ατόμων και της υλικής και άυλης κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, προσφέρει τις ακόλουθες δραστηριότητες και υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμός ευρωπαϊκών έργων
 • Προώθηση των νέων οικονομικών μοντέλων
 • Στήριξη για κλάδους και φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις εικαστικές τέχνες, τις τέχνες του θεάματος, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το σχεδιασμό, τη μόδα, τη χειροτεχνία, τη ψυχαγωγία και τη γευσιγνωσία
 • Προώθηση νέων προτύπων για το τουρισμό
 • Στήριξη για την ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Προώθηση των προτύπων κατάρτισης σε άτυπα πλαίσια
 • Στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα των τροφίμων
 • Στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις και για εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
 • Προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση εταιριών.

Οι ομάδες στόχος, οι οποίες θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες της Materahub είναι οι επίδοξοι επιχειρηματίες και οι νεοφυείς επιχειρηματίες, οι καλλιτέχνες και τα δημιουργικά άτομα, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές, οι μέντορες και οι καθηγητές, τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, τα άτομα NEET (Not in Employment, Education or Training – εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, όπως είναι οι άνεργοι νέοι και τα ανειδίκευτα άτομα) και οι μετανάστες.

Η Materahub είναι εταίρος για την Ιταλία σε πολλά διεθνή προγράμματα. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με άλλες διεθνείς οντότητες και τα Ιταλικά δημόσια ιδρύματα.

Επίσης, για το χρονικό διάστημα 2018- 2020 η Materahub λειτουργεί και ως κέντρο EUROPE DIRECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιστοσελίδα
ELAN INTERCULTUREL, FRANCE

ELAN INTERCULTUREL, FRANCE

Ο Elan Interculturel είναι ένας οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις που προβάλλουν οι διαπολιτισμικές συναντήσεις και η διαπολιτισμική συνύπαρξη. Ο σκοπός της οργάνωσής μας είναι να συμβάλει στο διαπολιτισμικό διάλογο για μια βελτιωμένη εμπειρία πολιτισμικής πολυμορφίας.

Ως εργαστήριο διαπολιτισμικών μεθοδολογιών, η αποστολή του Elan Interculturel είναι να προωθήσει μια ολιστική θεώρηση του πολιτισμού (ψυχολογική και κοινωνικά ανθρωπολογική), να προτείνει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για το διαπολιτισμικό διάλογο. Για να συμβάλουμε σε μια πιο διαπολιτισμική κοινωνία, συμμετέχουμε σε έργα διεθνούς συνεργασίας, των οποίων ο σκοπός είναι η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διαφόρων μαθημάτων κατάρτισης και προσαρμόζονται στις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές, δάσκαλοι, επαγγελματίες στο τομέα της υγείας κτλ). Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, χρησιμοποιούμε διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και μη τυπικές παιδαγωγικές μεθόδους (χρησιμοποιώντας τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον αυτοσχεδιασμό, τις τέχνες), οι οποίες προσφέρουν δημιουργικές, προσιτές και ενθαρρυντικές μαθησιακές εμπειρίες.

Ιστοσελίδα
CARDET

CARDET

To CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και κατάρτισης στη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με διεθνή εμπειρογνωμοσύνη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή έργων, στη διαχείριση έργων, τη κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη ενηλίκων και τις πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς των χρηματοοικονομικών γνώσεων, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του συμβουλίου του οργανισμού εκπροσωπεύουν Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς, και διαθέτουν εμπεριστατωμένες γνώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και των χρηματοοικονομικών γνώσεων, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στη προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου.

Το CARDET συνδυάζει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες διεθνούς εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της κατάρτισης ενηλίκων, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ανάπτυξης προγραμμάτων διδασκαλίας, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της σχεδιαστικής σκέψης, της καινοτομίας, της εκπαιδευτικής έρευνας, της αξιολόγησης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πέραν των 100 έργων σε περισσότερες από 30 χώρες, πολλά εκ των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία της Μάθησης (Commonwealth of Learning), καθώς και από άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Ιστοσελίδα
European Network of Migrant Women

European Network of Migrant Women

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών είναι μια πλατφόρμα ΜΚΟ, η οποία διευθύνεται από νέες γυναίκες μετανάστριες και εργάζεται με βάση τον διατομεακό φεμινισμό για τα δικαιώματα των γυναικών μεταναστών στην Ευρώπη. Η πολύμορφη σύνθεση του δικτύου περιλαμβάνει γυναίκες Αραβικής, Αφρικανικής, Ασιατικής, Λατινοαμερικανικής και Ανατολικοευρωπαϊκής καταγωγής και επεκτείνεται σε πέραν των 40 ομάδων βάσης και υπεράσπισης για γυναίκες μετανάστες σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών Μεταναστριών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων, με την οικονομική χειραφέτηση, τη καταπολέμηση των διακρίσεων, τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και τη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών να αποτελούν τις πιο συνήθεις δραστηριότητες τους.

Ιστοσελίδα

Περισσότερα για το έργο


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project number: AMIF-2016-AG-INTE-01] - Privacy Policy